Cơ sở I: 407 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Cơ sở II: 17/5B Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM