Trường Mầm Non Hướng Dương | Đ/C 9/1 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh | ĐT: 028 38959675 | Email:mnhuongduong.govap@hcm.edu.vn
Thứ năm, 10/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 236

Hội nghị Cán bộ Công chức, Viên chức trường Mầm non Hướng Dương năm học 2019-2020

Ngày 04/10/2019, trường Mầm non Hướng Dương đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, Viên chức năm học 2019-2020

Hội nghị Cán bộ Công chức, Viên chức trường Mầm non Hướng Dương

Năm học 2019-2020

 

Thực hiện nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính Phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Công văn số 159/LĐLĐ ngày 28/8/2019 của Ban Thường Vụ Liên Đoàn lao động quận Gò vấp về hướng dẫn tổ chức viên chức năm học 2019-2020. Ngày 04/10/2019 Trường mầm Non Hướng Dương tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2019-2020, nhằm kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2018-2019 đã đề ra và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của nhà trường, đánh giá tổng kết nhiệm vụ của lãnh đạo Trường trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018-2019, tổng kết phong trào thi đua, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Xây dựng dựng nội dung, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, đề ra các biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020.

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86