Thứ năm, 14/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 1058

Trường Mầm Non Hướng Dương

Trường Mầm Non Hướng Dương

    1. HIỆU TRƯỞNG                

Họ và tên:        Nguyễn Thị Minh Châu

Ngày sinh:        04/03/1973

Dân tộc :          Kinh

Quê Quán:       Thừa Thiên Huế

Điện thoại:       39876887

Email:              nguyenmihchau190973@gmail.com

      2. PHÓ HIỆU TRƯỞNG 1      

Họ và tên:        Nguyễn Thị Phương Thảo

Ngày sinh:        01/09/1975

Dân tộc :          Kinh

Quê Quán:       Bình Dương

Điện thoại:       38959675

Email:              ntphuongthao0109@gmail.com

        3. PHÓ HIỆU TRƯỞNG 2        

Họ và tên:        Huỳnh Thị Bích Phượng

Ngày sinh:        03/05/1982

Dân tộc :          Kinh

Quê Quán:       An Giang

Điện thoại:       38959675

Email:              htbphuong.govap@hcm.edu.vn

           4.  CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Họ và tên:        Huỳnh Thị Mai

Ngày sinh:        10/07/1984

Dân tộc :          Kinh

Quê Quán:       TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:       037183330

Email:              hmai02084@gmail.com

        5. BÍ THƯ CHI ĐOÀN

Họ và tên:        Nguyễn Thị Huế

Ngày sinh:        06/04/1994

Dân tộc :          Kinh

Quê Quán:       Nam Định

Điện thoại:       0989625955

Email:              mihhue1994@gmail.com

 

Tin cùng chuyên mục

88